Fler vägar till impact

Det finns många möjligheter att skapa impact genom att anamma olika strategier inom sin verksamhet. Här kan du hitta artiklar med exempel på hur det kan gå till, mallar och tips på fler resurser. Mest fokus ligger på social impact.

Kom igång snabbt med impact!

Inled ert interna sociala hållbarhetsarbete

Emerga Institute har en bra kostnadsfri metodbok vi länkat i verktygslådan. Använd den som grund för att bygga social hållbarhet internt på ditt företag – för dig själv och personalen.

Längre ned på sidan finns artiklar med tips och mallar för olika policys du kan ladda ned och utveckla för ditt företags behov.

Läs mer om metodboken från Emerga.

Handla av sociala företag

Sociala företag har som kärnverksamhet att bidra till social hållbarhet i samhället. Antingen genom att arbetsträna och anställa människor som står långt från arbetsmarknaden eller via någon form av verksamhetsidé med andra sociala mål.

Genom att ta in sociala företag som leverantörer, eller samverka med dem på andra sätt, kan du snabbt och enkelt komma igång med extern social impact.

Läs mer om att handla av sociala företag.

Anställ med stöd från arbetsförmedlingen eller hitta praktikanter

Har ni tillräckligt med resurser och rätt resurser för att kunna handleda och stödja en praktikant eller en person som arbetstränar eller språktränar i verksamheten kan detta ge god effekt. Vinsterna för er som företag kan vara många, t.ex. kan ni få fler arbetsuppgifter utförda, ni kan kan få in ny kompetens, få en ny kollega, kultur- och språkutbyte m.m. Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd om man vill vara med och bidra till att få fler personer till jobb.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen.


Fair Finance Guide

Finanssektorn påverkar i hög grad hur vårt samhälles hållbarhet utvecklas. En finanskris är bland det värsta en samhällsekonomi kan råka ut för, exempelvis. Men finanssektorn påverkar även social och ekologisk hållbarhet.

Våra kooperativa medlemsbanker och lokala sparbanker har ofta ett bättre hållbarhetsavtryck än vinstdrivande storbanker. På Fair Finance Guide kan du lära mer om hur du kan göra finansiella val för impact.

Läs mer om Fair Finance Guide.

Mikrofonden

Ett enkelt sätt att investera socialt utan att riskera sina pengar i någon större mån är att placera hos Mikrofonden, som investerar i idéburen sektor. Du stöttar utan ekonomisk avkastning men med mycket stor chans att få pengarna tillbaka.

Även mindre belopp kan placeras hos Mikrofonden. Stöttning in kind kan också vara möjligt om en överenskommelse kan göras.

Läs mer om Mikrofonden här.

Sponsring & välgörenhet

Ett klassiskt sätt att skapa extern impact är att sponsra föreningslivet eller skänka pengar till särskilda välgörande ändamål. Idag kallas detta ibland för ”CSR”.

Det finns mängder av möjligheter både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för dig och ditt företag att göra skillnad med sponsring och välgörenhet. Kanske du vill bli filantrop och jobba strategiskt med detta?

Vill du skänka pengar bör du ha koll på skattereglerna som du hittar hos skatteverket.

Läs mer om skatteregler för sponsring och välgörenhet.

Artiklar om intern social impact

Om psykosocial hälsa på arbetsplatsen

Företagare arbetar ofta hårt och med långa arbetstider. Detta gäller inte inte minst de första åren som företagare. För att inte brännas ut i förtid är det viktigt att hålla koll på symtom i god tid och anpassa arbetsmiljön för detta.

Läs mer om psykosocial hälsa på arbetsplatsen.

Checklista för psykisk hälsa

För att hålla koll på den psykiska hälsan hos dig och dina medarbetare finns det vissa mätsystem du kan använda och vissa typer av metoder i förbättringsarbetet.  För att underlätta för dig har vi nedan en checklista som hjälper dig och företaget att komma igång och spara tid.

Läs mer om checklista för psykisk hälsa.

Effekter av arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa

Omfattande forskning finns om negativa effekter av sjuknärvaro på anställdas prestation och produktivitet. Mindre finns om arbetsmiljöns betydelse på prestation och produktivitet. Studier på svenska arbetsplatser har visat att anställda som upplevde arbetsmiljöproblem uppskattade sin prestationsförsämring till i genomsnitt 38 procent.

Läs mer om effekter av ”APO”.

Minska stressen på företaget!

Stress är en av de viktigaste riskfaktorerna för mental ohälsa på företaget.

Läs mer om att minska stressen på företaget.

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Visste du att psykologisk trygghet är förenat med  engagemang, tillfredsställelse, lärande, kunskapsdelning, kreativitet, innovation och prestation hos individer och grupper på ett företag?

Läs mer om psykologisk trygghet på ett företag.

Om digital hygien

Enligt forskning klarar den mänskliga hjärnan att hålla ordning på sju saker online samtidigt. Det innebär att för många system online kan orsaka hjärntrötthet.

Läs mer om digital hygien.

Checklista mot härskartekniker

Vill du motverka härskartekniker på ditt företag? Här kommer en checklista.

Läs mer om checklista mot härskartekniker.

Hantera psykopaten på företaget

Bland det värsta man kan råka ut för på en arbetsplats är psykopaten. Tyvärr hamnar dessa ofta i ledande positioner till följd av sin manipulerande personlighet.

Läs mer om hur du hanterar psykopaten på företaget.

Universell Utformning

Cirka 16-20% av befolkningen har en funktionsnedsättning i Sverige. Funktionsnedsatta individer har inte samma förutsättningar som normalfungerande. De behöver ofta anpassningar och kanske stöd för att klara av att producera till 100% av sin förmåga.

Med Universell Utformning (UU) kan man skapa en mer inkluderande arbetsplats.

Läs mer här om UU.


Artiklar om extern impact

Filantropi

Filantropi innebär välgörenhet och kan exempelvis genomföras av privatpersoner, företag och ideella föreningar. Begreppet är i företagsvärlden nära kopplat till CSR. Ekonomisk avkastning är inte en del av filantropi. Vid större och långsiktiga åtaganden är det vanligt att bilda en allmännyttig stiftelse.

Läs mer om filantropi.

Corporate Social Responsibility (CSR)

”CSR” är när företag tar samhällsansvar, både för samhällsnyttan i sig men även på ett sätt som stärker det egna varumärket. Det kan ske på olika nivåer och både via pengar och in kind.

Läs mer om CSR.

Impact Investment

Hur ditt företag kan investera i samhällsnytta på ett sätt som kan beskrivas som ett mellanting mellan filantropi och riskkapitalism. Du investerar inte enbart för ekonomisk avkastning utan även för att nå sociala mål du själv bestämmer i samverkan med mottagaren av investeringen.

Läs mer om impact investment.


Policymallar för hållbarhetsarbete

Här kan du ladda ned mallar för olika former av policy:s ditt företag kan ha nytta av för att stärka upp hållbarhetsarbetet. Glöm inte att koppla handlingsplaner till era policy:s och hitta rutiner för uppföljning. Policy:s gör ingen nytta som hyllvärmare. Vi rekommenderar att ni justerar mallarna utifrån era egna specifika förutsättningar. Mallarna är just mallar, inte slutprodukter.


Resurser hos företagsfrämjare

Inom det offentliga företagsfrämjarsystemet återfinns ett antal organisationer som i olika mån erbjuder stöd för Impact.

Aktör StödSyfte enligt aktörenMer informationExempel på stöd
ALMIRådgivning, processer m.m. till främst tillväxtföretag genom FramtidsdialogenRusta ditt företag för framtiden genom hållbar utveckling.Almi.se Framtidsdialogen – en helhetsrådgivning för att bygga hållbarhet i ditt företag. Kostnadsfritt!

Från ord till handling – programserie online om hållbarhet
CoompanionKostnadsfri rådgivning, processtöd, affärsutveckling m.m. till främst kooperativ och grupper med hållbarhet som utgångspunkt. Finns i hela landet.Entreprenörskap som gör skillnad.coompanion.se
Mallar & Verktyg – en lista med olika mallar och verktyg från Coompanion som kan användas för olika former av impact och företagsutveckling.

BMC för samhällsutmaningar – utveckla din affärsmodell för impact med en business model canvas för samhällsutmaningar.

LEA (Lokalekonomisk analys) – ett verktyg som hjälper dig och din lokala utvecklingsgrupp att ta fram handelsbalansen för ditt lokalsamhälle. Coompanion hjälper till med processtödet.

RATSAM – ett enkätstöd för dig som vill bli upphandlingsredo gentemot offentlig sektor.

Kompanjoner.se – plattform för att hitta kompanjoner till sitt kooperativa företagande.
DrivhusetRådgivning, processer m.m. till entreprenörer med fokus på idéutveckling.Utveckla, testa och implementera nya idéer som gör skillnad.drivhuset.se Hållbar Business Model Canvas
NyföretagarcentrumRådgivning till nya entreprenörer och företagare.Stimulera ökat företagandenyföretagarcentrum.comNyföretagarcentrums onlinekurs för hållbarhetsarbete
STUNS (Uppsala län)Samverkanskonceptet Stories – Studenter från universiteten i Uppsala genomför projektarbeten eller praktik (hos/med företag och organisationer) med utgångspunkt från hållbarhetsutmaningar i näringsliv och samhälle.Främja hållbar utveckling.Learning.stuns.seStuns Energy Stories

Andra resurser för social hållbarhet/IMPACT

Det finns många olika aktörer som kan bidra med stöd för impact-arbete. Här är några exempel.

AKTÖRSTÖDSYFTE ENLIGT AKTÖRENMER INFORMATIONEXEMPEL PÅ STÖDKOSTNAD
Add GenderNätverk av konsulter och experter inom mångfald och jämställdhet (normingenjörer), vilka kan hjälpa till att bidra till inkluderande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.Hitta lösningar för att nå jämställdhet och inkludering i alla former.addgender.seNormplattformen (tre varianter: Original, För pedagogisk verksamhet, För startups)Ja, kontakta aktören för kostnad.
AffärskompetensGer utbildningar till små företag i hela Sverige, via projekt i sin förening och via affärserbjudanden i sitt AB. Utbildningarna är inom flera områden som småföretag kan ha behov av, inklusive hållbarhet.Affärskompetens Sverige består av en ideell förening och ett aktiebolag. Under ett gemensamt varumärke arbetar man för att skapa en plattform där alla Sveriges småföretagare får insikt, kunskap och verktyg för att nå sin fulla potential.affarskompetens.se Affärskompetens Verkstad – Ett år av utveckling av ditt företagJa/Nej
EffektfulltHjälper företag, ideella organisationer och aktörer i offentlig sektor att mäta, analysera och synliggöra sina effekter, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Att mäta samhällsnytta.effektfullt.seEffektakademin – genom Effektakademin kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av sociala och miljömässiga insatser.
Ja
EMC (medlemsnätverk för hållbar affärsutveckling)Hållbarhetsbarometern, vilket är ett frågeverktyg som i slutändan resulterar i en nulägesanalys för verksamhetens hållbarhetsarbete.Syftet med Hållbarhetsbarometern är att ge underlag för t.ex. väsentlighetsanalys, hållbarhetsrapportering eller övergripande organisationsutveckling i företaget eller organisationen.hållbarhetsbarometern.nuJa, kontakta aktören för kostnad.
Emerga InstituteVerktygslåda med analysverktyg, samlade metodstöd och övningar som olika verksamheter kan använda i sitt dagliga arbete och som ger stöd i att arbeta med mänskliga rättigheter (icke-diskriminering, inkludering).
Verktygslådan vänder sig framförallt till offentlig sektor, men innehållet är relevant även för företag och organisationer.
Verktygslådan ska bidra till att organisationer i högre grad kan säkerställa och garantera icke-diskriminering i sina verksamheter.emerga.se Metodbok i social hållbarhet internt på organisationen
Hur vet du att du inte diskriminerar?
Nej
Fair Finance Guide SverigeJämför svenska bankers hållbarhetskrav som de ställer enligt sina egna riktlinjer för investeringar och utlåning.Här kan du se huruvida bankerna lever upp till sina hållbarhetskrav och göra ett eget aktivt val.fairfinanceguide.se Nej
FöretagarnaDigitala verktyg och guider kopplat till hållbarhet.Syftar till att hjälpa företag arbeta hållbart.foretagarna.se
Ja/Nej
JämställtFöretag som erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normmedvetet förhållningssätt, normkritik, mångfald och hbtqi till bl.a. företag, föreningar, ESF-projekt och organisationer.Att skapa fler möjligheter och omvandla teorier och lagstiftning till praktik.jamstallt.seUtbildningar inom bl.a:
En inkluderande arbetsplats, jämställdhet i praktiken & diplomeringsutbildning.
Ja, kontakta aktören för kostnad.
KommunerNäringslivsenheten eller motsvarande erbjuder ofta lokala företag olika typer av nätverk och mötesplatser, kompetensutveckling, omvärldsbevakning m.m.Främja det lokala näringslivet och de lokala företagen.Se information hos just din kommun.Möjlighet för företag att dela erfarenheter och lära av varandra genom nätverk och träffar, frukostmöten m.m. Nej (generellt sett).
Leader – lokalt ledd utvecklingFinansiering och stöd för lokala utvecklingsprojekt som sker i samverkan mellan aktörer från privat, ideell och offentlig sektor. Landsbygdsutveckling i huvudsak.Utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.jordbruksverket.se – det här är lokalt ledd utveckling genom leader Exempel på utvecklingsprojekt som finansierats via LeaderProjektmedel kräver medfinansiering.
LänsstyrelsernaErbjuder kunskap till arbetsgivare, fackförbund, fackligt förtroendevalda och arbetstagare kring rasism i arbetslivet.Funderar du på vad rasism är? Hur det påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet? Vill du få inspiration och kunskap inför ett förändringsarbete?På respektive Länsstyrelses hemsida – sök på Rasism i arbetslivetKostnadsfri digital grundutbildning på 60 min om rasism i arbetslivet Generellt nej.
Nationell samordnare Agenda 2030Möjligt att söka bland olika gratis tillgängliga verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle.
En del av verktygen är till för aktörer inom offentlig sektor, men en del är till för alla, företag, civilsamhällesorganisationer etc.
Vara ett stöd i transformationen till ett hållbart samhälle.agenda2030samordnaren.se

Exempel på verktyg/metoder som kan vara intressanta för företag och organisationer:

SDG Assessment tool (för producerande företag)

SDG Impact assessment tool

1,5 C Business Playbook

Alla metoder från Agenda2030samordnaren
Nej
PartsrådetEn hemsida med information om och åtgärder kopplat till hot på jobbet. Sidan utgår från de tre delarna förebygga, akut och uppföljning.Sidan vänder sig till tjänstemän inom staten men informationen kan också vara relevant för t.ex. arbetsintegrerande sociala företag eller organisationer där hot från människor är en riskfaktor.hotpajobbet.seciboost – app som stärker ditt team för samverkanJa/Nej
SuntarbetslivEn hemsida med kunskaper, verktyg och metoder som kan vara till hjälp i en organisations arbetsmiljöarbete. Innehållet är baserat på forskning, erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet.

Bakom sidan ligger den ideella föreningen Suntarbetsliv som drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.
Främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.suntarbetsliv.seKostnadsberäkning för psykisk ohälsa på företaget

Testa din stressnivå
NejOm den här webbplatsen

Den här webbplatsen drivs av Coompanion och togs fram i projektet IMPACT för Social Hållbarhet, med finansiering från:

I framtagandet av denna sida har Coompanion undersökt och delvis utvärderat de verktyg och metoder som vi presenterar här. Vi tar dock inte ansvar för dem utan hänvisar till respektive upphovsman och dennes information.

Vill ert företag veta mer om social hållbarhet eller social affärsutveckling?
Kontakta oss på Coompanion!