Pallar din hjärna med alla system? – om digital hygien på företaget

#digitalhygien (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)


Enligt forskning klarar den mänskliga hjärnan att hålla ordning på sju saker online samtidigt. Det innebär att för många system online kan orsaka hjärntrötthet. Våra hjärnor fungerar på samma sätt idag som för 40 000 år sedan varför det kan ge kognitiv överbelastning. Några tips för att undvika detta kan vara att

  • försök att arbeta inom ett och samma system så långt det är möjligt
  • är det möjligt att skära ner på antalet digitala system kan det vara värt att testa det
  • minimera antalet notiser
  • Inkludera alla medarbetare vid framtagande och val av digitala system
  • testa nya system noga för att se att de passar mångfalden av medarbetare på företaget
  • variera arbetsmiljön och se till att även arbeta “analogt”.
  • främja lugna och tillitsfulla arbetsplatser där den kognitiva belastningen hålls nere.

Digitala mötesrum är effektiva och skapar tidsfönster som får många att få ihop både livspussel och lösa fler arbetsuppgifter. Men de gör också att vi ses mindre och får mindre tid borta från skärmen. Denna isolering från andra människor och varierade miljöer kan skapa psykisk ohälsa.

Vidare är det bara att skapa inkluderande digitalitet så att alla kan ta del. Du hittar tips för detta här: https://impact.coompanion.se/digin-nu/ .

Läs mer här: https://akademssr.se/post/forskning-ta-hansyn-till-hjarnan-pa-arbetsplatsen

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?