Mikrofonden

 • Extern ekonomisk impact
 • Extern social impact
 • Intern ekonomisk impact
 • Intern social impact

Sammanfattning

Mikrofonden är en social investerare med fokus på mikroinvesteringar som möjliggör för företag/organisationer att skapa impact och samhällsnytta.

Syfte och innehåll

”Konsortiet Mikrofonden Sverige”, med sin nationella och flera regionala organisationer, möjliggör för att allmännyttiga kooperativ, sociala företag och verksamheter inom den sociala ekonomin ska ha tillgång till kapital för sin utveckling. En social investerare med fokus på mikroinvesteringar för mer samhällsnytta helt enkelt.

Mikrofonden som verktyg kan användas på två sätt:

 1. För att öka tillgången till kapital i sitt eget företag/organisation, och på så sätt bidra till att öka intern och/eller extern hållbarhet och impact. Mikrofonden erbjuder t.ex. garantier och kapitalinvesteringar (regionala skillnader förekommer).
 2. För att öka tillgången till kapital för andra sociala företag och samhällsnyttiga verksamheter, vilket i sin tur bidrar till ökad hållbarhet och impact i samhället. T.ex. genom att man som företag/organisation hjälper till med villkorade lån eller sponsring till andra. Sponsring kan även ske i form av arbetskraft/ideellt arbete för drift, utveckling och marknadsföring.

Effekt

 1. Starkare likviditet (i händelse av behov) i företaget/organisationen, vilket kan innebära en känsla av trygghet och att i högre grad kunna ”sova gott om natten”. Det kan också innebära ökade möjligheter att kunna göra mer samhällsnytta.
 2. Ökad tillgång till kapital innebär att samhällsnyttiga verksamheter, sociala företag och kooperativ kan göra mer för fler (mer samhällsnytta).

Målgrupp och antal användare

Kooperativ, sociala företag och verksamheter inom den sociala ekonomin som verkar för eller i ännu högre grad vill göra skillnad i samhället.

Tidsåtgång

 1. Beroende på processen och Mikrofondens förutsättningar regionalt.
 2. Låg vid villkorade lån. Variande/valfritt vid ideellt arbete som sponsring.

Kostnad

 1. Ev. ränta (regionala skillnader mellan Mikrofonder).
 2. Beroende på hur man finansierar eller bidrar.

Skulle kunna kombineras med

Inga tips för tillfället.

Gå till verktyget

Mikrofondens hemsida.

Vilka globala mål bidrar verktyget till?

Beroende på hur stödet från Mikrofonden används finns potential att bidra till att möta alla 17 globala mål inom Agenda 2030.