Testa din högkänslighet

  • Intern social impact

Sammanfattning

En av fem är högkänslig. De flesta vet inte om det, samtidigt som ökad självkännedom har potential att bidra till ökat välmående hos dessa personer. Forskaren PhD Elaine Aron har utvecklat ett test (HSP Test). Testa dig kostnadsfritt.

Syfte och innehåll

Det här är ett test som är lämpligt för organisationer som ser ett värde i ökad självkännedom hos personalen. Organisationer som tror att verksamheten går bra när människor mår bra.

En av fem är högkänslig. Det är vanligare inom yrken som är empatiska, analytiska eller kreativa. Första nyckeln för att må bra som högkänslig är självkännedom. Testet ger dig insikter i om du är högkänslig eller ej.

Begreppet HSP (Highly Sensitive Person) myntades av forskaren PhD Elaine Aron i mitten av nittiotalet. På svenska säger man ofta högkänslig.

Effekt

Många högkänsliga gråter efter de gjort testet. De blir så rörda när de inser att det inte är något fel på dem. Att de inte är ensamma.

Karin som gjort testet genom Grytenius Academy skriver: ”Jag har verkligen ökat både förståelsen, respekten och kärleken till mig själv sedan jag förstod mer om högkänslighet. Det var en större insikt än jag först trodde. Och den liksom växer, fortfarande.”

Målgrupp och antal användare

Testet är för individer och antalet användare är obegränsat.

Tidsåtgång

Cirka fem minuter för att göra testet.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Sfh – Sveriges förening om högkänslighet. En ideell förening öppen för alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet.

Gå till verktyget

Testa din högkänslighet kostnadsfritt genom ett HSP Test hos Grytenius Academy.

Vilka globala mål bidrar verktyget till?