Svensk Barter

  • Extern ekonomisk impact
  • Extern social impact
  • Intern ekonomisk impact

Sammanfattning

Svensk Barter är ett kooperativt handelsnätverk där företag och föreningar kan bli medlemmar och byta/”barta bort” varor och tjänster med varandra via en egen alternativ valuta. Hållbart för alla!

Syfte och innehåll

Kooperativt handelsnätverk där företag kan bli medlemmar och byta varor och tjänster med andra företag och föreningar (även verksamheter inom den s.k. sociala ekonomin) genom valutan barterkrona. Detta skapar hållbarhet tillsammans i den lokala ekonomin och samverkan via nätverket har potential att utgöra del av ett CSR-arbete.

Ett medlemskap i kooperativet kan minska företagets behov av kontanter och risk för skuldsättning, genom barteravtal och samarbeten. Kooperativet har också potential att öka företagets omsättning genom att synliggöra nya barterkunder.

Effekt

Kan stärka likviditet och soliditet i företaget genom barteravtal i ett kooperativt handelsnätverk. Lokalsamhället kan stärkas och aktörer inom den sociala ekonomin kan gynnas, vilket möjliggör för ökad social impact. Svensk Barter har även som ambition att arbeta med CSR inom social hållbarhet.

Målgrupp och antal användare

Företag och affärsdrivande verksamheter i Sverige.
Obegränsat antal/storlek.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Se Svensk Barters hemsida.

Skulle kunna kombineras med

Svensk Barter använder Offers and Needs Market-metoden i sin verksamhet. Detta kooperativa affärsnätverk och bytesring är även ambassadörer för Mindshift i Östergötland.

Gå till verktyget

Svensk Barter

Vilka globala mål bidrar verktyget till?