Kostnadsberäkning psykisk ohälsa

  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Ett analysverktyg som är framtaget av Karolinska Institutet och Sveriges Föetagshälsor för att kunna räkna på kostnader av psykisk ohälsa i organisationen.

Syfte och innehåll

Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen med stöd av siffror. Verktyget utgörs av en ekonomisk analys som synliggör argument för åtgärder och förebyggande insatser. Det bygger på tre vanliga frågor inför beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser:

– Den psykiska ohälsans påverkan på ekonomin

– Kostnadsberäkning av insatser

– Ekonomisk effekt av insatser

Effekt

Verktyget ger dig ekonomiska argument för åtgärder och förebyggande insatser mot psykisk ohälsa, vilket har potential att i högre grad leda till en positiv förändring i företaget/organisationen.

Målgrupp och antal användare

Alla företag, arbetsgivare och företagare (glöm inte din egen hälsa som företagsägare/ledare/kooperatör).

Tidsåtgång

Inte fullt tydligt, men ca 1 dag.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Inget tips för tillfället.

Gå till verktyget

Ekonomisk analys – psykisk ohälsa

Vilka globala mål bidrar verktyget till?