Mindshift

  • Extern social impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Bli investerande medlem eller ambassadör (kostnadsfritt) i organisationen Mindshift och var med och stötta deras arbete med att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Regionala kluster på/i Gotland, Kalmar och Östergötland. Snart även i Stockholm och Uppsala.

Syfte och innehåll

Mindshift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor utifrån aspekten att motverka psykisk ohälsa. Detta genom att möjliggöra för samskapande mellan olika sektorer och genom att anordna och erbjuda information, utbildningar, nätverksträffar m.m.

Som större företag kan man bli investerande medlem och på så sätt bidra till att stötta Mindshifts arbete med att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Som mindre företag kan man bli ambassadör för Mindshift (kostnadsfritt) vilket innebär en förväntan om visst engagemang i organisationen och att man bidrar mer aktivt. Även medarbetare kan på eget plan dra nytta av det som Mindshift erbjuder.

Effekt

Ökade möjligheter för Mindshift att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Ökad psykisk hälsa hos individer som drar nytta av Mindshifts aktiviteter.

Målgrupp och antal användare

Organisationer (t.ex. företag) som vill vara med och bidra till att förebygga psykisk ohälsa i samhället. Även individer i företag. Troligen obegränsat antal.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Medlemskap i regionalt kluster kostar (kontakta resp. kluster för pris).
Ambassadör i regionalt kluster kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

ABC för god psykisk hälsa. C:et i ABC står för att man som individ mår bra av att göra något meningsfullt. Att engagera sig i Mindshift och därmed vara med bidra till att förebygga psykisk ohälsa i samhället kan vara att göra något meningsfullt.

Gå till verktyget

Mindshift Sveriges hemsida (med möjlighet att klicka sig vidare till de regionala klustren/sidorna)

Vilka globala mål bidrar verktyget till?