Naturarvet

  • Extern ekologisk impact

Sammanfattning

Bidra till att viktig gammelskog bevaras, och därmed bromsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden, genom att ekonomiskt stödja Insamlingsstiftelsen Naturarvets verksamhet.

Syfte och innehåll

Bara en ytterst liten del av all skog i Sverige är fortfarande orörd skog, så kallad gammelskog. Gammelskogen är livsviktig för den biologiska mångfalden och för att bromsa klimatkrisen. Hälften av våra gammelskogar saknar säkert skydd, och de avverkas snabbare än de skyddas. När gammelskog avverkas och naturen omvandlas till markberedda trädplantager, avges stora mängder koldioxid till atmosfären och hotade arter knuffas närmare utrotning.

Som företag kan man vara med bidra till att viktig gammelskog bevaras genom att stödja Insamlingsstiftelsen Naturarvets verksamhet med att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog.

Detta kan göras på olika sätt, t.ex. genom att:

  • Skänka pengar vid ett enstaka tillfälle
  • Bli skogsfadder (månadsgivare)
  • Handla i ”Skogsbutiken” (ge bort en högtidsgåva, minnesgåva eller tacka någon)
  • Bevara din egen ”skogsruta” eller ge bort yta i gammelskogen
  • Bli fadder åt ett unikt träd i gammelskogen
  • Sponsra (samarbeta med Naturarvet)

Effekt

Syftet med Naturarvets verksamhet är att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt främja forskning, friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer. Genom att stötta Naturarvets verksamhet bidrar ni till att bromsa klimatkrisen genom att bevara och lagra in mer kol i träd och mark.

Målgrupp och antal användare

Företag, organisationer och privatpersoner kan stödja Naturarvet.
För att få veta mer om vilka skatteregler som gäller hänvisar vi till Skatteverket.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Valfritt.

Skulle kunna kombineras med

Inget tips för tillfället.

Gå till verktyget

Insamlingsstiftelsen Naturarvets hemsida

Vilka globala mål bidrar verktyget till?