Smarta kartan

  • Extern ekologisk impact
  • Extern ekonomisk impact
  • Extern social impact
  • Intern ekologisk impact
  • Intern ekonomisk impact

Sammanfattning

Hemsidan Smarta Kartan, framtagen av Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs stad, möjliggör för delningsekonomi och att inskaffa begagnat. Kontakta dock Skatteverket för gällande skatteregler för företag.

Syfte och innehåll

Hemsida som samlar möjligheter till att hyra, byta, låna, dela, ge bort och reparera saker. Även möjligheter att inskaffa begagnat.

På sidan kan personer eller organisationer även få hjälp att starta lokala delningsverksamheter där ni bor eller verkar, men hjälp av guider för olika delningsmöjligheter. Lokala delningsverksamheter kan delas på sidan för att nå användare. Tillsammans i lokalsamhället kan ni på så sätt hjälpas åt att tillgängliggöra resurser för varandra.

Det är osäkert vilka skatteregler som gäller för företag när man lånar saker av varandra (som privatperson är det inga problem). Vi jobbar för att hitta mer information men vi rekommenderar dig att kontakta Skatteverket.

Så länge kan vi tipsa om den här artikeln om fällor och rättigheter i delningsekonomin.

Effekt

Minskad utvinning, användning och slöseri av naturresurser i och med att produkter bl.a. återanvänds och används av fler. Bidrar till en mer cirkulär ekonomi.
Lägre utgifter (ofta billigare att t.ex. låna vid behov än att äga själv).

Målgrupp och antal användare

Privatpersoner, föreningar och ev. företag (kontakta Skatteverket för rådande villkor).

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Svensk Barter – ett kooperativt handelsnätverk där företag kan bli medlemmar och byta varor och tjänster med andra företag och föreningar (även sociala företag) genom valutan barterkrona. Denna form av bytesring har fått ett officiellt utlåtande från Skatteverket om beskattning. Läs utlåtandet här.

Gå till verktyget

Smarta Kartan.

Vilka globala mål bidrar verktyget till?