Självklart.nu

  • Extern ekologisk impact
  • Extern ekonomisk impact
  • Extern social impact
  • Intern ekologisk impact
  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Sidan Självklart.nu som Coompanion tagit fram samlar och synliggör sociala företag och deras produkter/tjänster, i syfte att underlätta för affärer med samhällsnyttiga sociala företag.

Syfte och innehåll

En hemsida som per 2023-05-16 samlar och synliggör sociala företag i Örebro län, Västmanland och Dalarna. Ambitionen är att alla sociala företag i Sverige ska finnas där. Sidan synliggör sociala företags tjänster och produkter och underlättar att hitta sociala företag att handla av eller göra affärer med.

Effekt

Sociala företag är verksamheter vars främsta syfte är att skapa samhällsnytta (nytta för fler) och att jobba för att möta en eller flera samhällsutmaningar. Intäkterna av de produkter och tjänster de erbjuder är endast ett verktyg för att nå dessa mål. Det kan t.ex. handla om att genom verksamheten skapa sysselsättningsplatser, arbetsträning etc. för människor som står långt utanför arbetsmarknaden, eller att genom verksamheten bidra till att motverka klimatförändringar, mijöförstöring etc.

Genom att göra affärer med eller handla av sociala företag så bidrar ni till att deras verksamhet kan fortsätta och att de därmed kan fortsätta skapa impact för samhället.

Målgrupp och antal användare

Företag och verksamheter i behov av produkter och tjänster som också vill bidra till att skapa impact för samhället.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Svensk Barter – ett kooperativt handelsnätverk där företag kan bli medlemmar och byta varor och tjänster med andra företag och föreningar (även sociala företag) genom valutan barterkrona.

Mikrofonden – här kan du placera pengar som sedan investeras i exempelvis sociala företag.

Gå till verktyget

Självklart.nu

Vilka globala mål bidrar verktyget till?

Beroende på vilket socialt företag man handlar av eller gör affärer med (d.v.s. vad företaget bidrar till) så har sidan potential att möta alla de 17 globala målen inom Agenda 2030.