The Offers and Needs Market

  • Extern ekologisk impact
  • Extern ekonomisk impact
  • Extern social impact
  • Intern ekologisk impact
  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Matcha dina eller företagets behov och resurser/erbjudanden/möjligheter med andra genom en digital Offers and Needs Market. Hitta vad du behöver och dela med andra.

Syfte och innehåll

Verktyget gör det möjligt att matcha dina eller företagets behov och resurser/erbjudanden/möjligheter med andra.

Träffa andra digitalt eller fysiskt på en faciliterad ”offers and needs market”, där deltagarna får hjälpa till att identifiera och utbyta kunskaper, färdigheter, resurser, möjligheter och behov. En internationellt aktivitet/nätverk där man ges möjlighet att lära känna människor från hela världen. En digital ”offers and needs market”, ledd av en facilitator, äger rum den 4:e onsdagen varje månad på engelska.

Möjligheten finns också att själv utbilda sig till facilitator och leda lokala ”offers and needs markets”.

Effekt

På ”offers and needs market” kan du potentiellt hitta det du/ditt företag behöver och själv dela med dig av dina/era erbjudanden/resurser/möjligheter. Det kan t.ex. handla om att hitta eller erbjuda kompetens och kunskap, arbetskraft, ideellt engagerade, verktyg/maskiner, leverantörer, varor, lokaler, ideell tid etc.

Genom att nyttja ”The offers and needs market” så har du/ditt företag, utöver att det kan finnas en ekonomisk vinst i det, även potential att bidra till miljömässig och social impact på olika sätt. T.ex. genom återanvändning/återvinning/återbruk, mindre konsumtion av nya produkter, ett socialt engagemang och samverkan med idéburna verksamheter.

Målgrupp och antal användare

På de digitala ”offers and needs markets” som äger rum en gång i månaden kan vem som helst delta. Ingen begränsning.

Tidsåtgång

Den digitala ”offers and needs markets” en gång i månaden är på 2 h.

Kostnad

Kostnadsfritt att delta. Vill man bidra ekonomiskt finns möjlighet till det.

Skulle kunna kombineras med

Svensk Barter – ett kooperativt handelsnätverk där företag kan bli medlemmar och byta varor och tjänster med andra företag och föreningar (även sociala företag) genom valutan barterkrona. Denna form av bytesring har fått ett officiellt utlåtande från Skatteverket om beskattning. Läs utlåtandet här.

Gå till verktyget

The Offers and Needs Market.

Vilka globala mål bidrar verktyget till?

Beroende på hur verktyget används och utfallet av det har ”The offers and needs market” potential att möta alla 17 globala mål inom Agenda 2030.