Testa din stressnivå!

  • Intern social impact

Sammanfattning

Uppmärksamma tidiga tecken på ohälsosam stressnivå hos individer genom ett självskattningstest. Framtaget av forskare på Karolinska Institutet.

Syfte och innehåll

Uppmärksamma tidiga tecken på ohälsosam stressnivå hos individer. Främja hälsa och förebygg stressrelaterad sjukdom. Verktyget utgörs av ett självskattningstest som är framtaget av forskare och används inom sjukvården. Testet består av nio områden med påståenden att ta ställning till, som en kan göra själv eller skicka vidare till andra. Testet är anonymt.

Effekt

Synliggör och medvetandegör ohälsosam stress hos individer.

Målgrupp och antal användare

Individer (t.ex. medarbetare).
Obegränsat antal.

Tidsåtgång

5-10 min för att göra testet.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Metoder för att minska stress, t.ex. mindfullness/medveten närvaro.

Gå till verktyget

Stress och balans – Testa din stressnivå!

Vilka globala mål bidrar verktyget till?