Samtalsbanken

  • Intern social impact

Sammanfattning

Organisationen Mindshift Östergötland har skapat Samtalsbanken – ett samtalsverktyg med frågor som kan användas för att skapa fler meningsfulla samtal mellan individer och i grupper på temat psykisk hälsa.

Syfte och innehåll

Samtal har en positiv inverkan och är en viktig strategi för att må psykiskt bra.

Med Samtalsbanken får individen hjälp att skapa meningsfulla samtal kring frågor som rör just psykisk hälsa. Verktyget slumpar fram frågor att samtala kring utifrån en frågebank, vilket ger en möjlighet att höra hur andra gör för att behålla välmående och en god psykisk hälsa.

Används i första hand som ett samtalsverktyg mellan två personer (t.ex. mellan två medarbetare) men kan om det passar användas för samtal i grupp (t.ex. arbetsgruppen). Kan användas fysiskt, digitalt eller via telefonsamtal.

Effekt

Leder till ökad förståelse för sig själv och andra och ökar chansen till reflektion. Stärker band mellan människor och ger en känsla av samhörighet. Frågorna i Samtalsbanken ger möjlighet att få nya inspel och tankar kopplat till att behålla eller skapa psykisk hälsa, samt att lära av varandra.

Målgrupp och antal användare

Individer, grupper (t.ex. medarbetare, chefer, ägare etc.), företag/organisationer.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Inga tips för tillfället.

Gå till verktyget

Samtalsbanken

Vilka globala mål bidrar verktyget till?