ABC för god psykisk hälsa

  • Extern social impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Stärk eller upprätthåll god psykisk hälsa i företaget/verksamheten genom att anamma/testa ABC-budskapet (Act, Belong, Commit). Verktyget kommer ursprungligen från Australien men har anpassats till svenska förutsättningar av Region Östergötland. Gå direkt till verktyget här (fler användbara länkar längre ner).

Syfte och innehåll

Stärk eller upprätthåll god psykisk hälsa i företaget/verksamheten genom att anamma eller tipsa om ABC-budskapet.

Verktyget (budskapet) utgörs av tre korta test som mäter beteenden som forskning visar är viktiga för vår psykiska hälsa (att göra något aktivt, att umgås med andra, att göra något meningsfullt/engagera sig). Testen ger en möjlighet att fundera över nuvarande aktivitetsnivå och vad man som individ skulle vilja göra eller engagera sig i framöver och kan användas som grund för vidare åtgärder, t.ex. starta sociala aktiviteter tillsammans på företaget eller individuellt.
Reflektionsmaterial finns även att tillgå.

För kommuner i Östergötland finns även kompletterande information och stöd.

Effekt

Ökad eller bibehållen psykisk hälsa för den som anammar budskapet, vilket bl.a. påverkar förmågan att klara av saker en möter, hantera positiva och negativa känslor, känna tillfredställelse med livet, skapa goda sociala relationer och utvecklas.

Målgrupp och antal användare

Individer (t.ex. medarbetare).
Obegränsat antal deltagare/utövare.
Tillgängligt för alla län i Sverige.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Volontärbyrån eller annan förmedling av ideella uppdrag för att hitta aktiviteter som har potential att stärka individers mentala hälsa.

Gå till verktyget

Material i/från Sverige:

Vårdgivarwebb

1177

Material i/från Australien:

Mental Wellbeing Quiz

Guide to Keeping Mentally Healthy

Kort film om verktyget (på engelska)

Vilka globala mål bidrar verktyget till?

One thought on “ABC för god psykisk hälsa

Comments are closed.