Checklistor för tillgänglighet

  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Få vägledning i arbetet mot en mer tillgänglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att följa ett antal checklistor. Genom att öka delaktigheten och inkluderingen i företaget/verksamheten kan ni skapa positiva effekter både för individen och företaget. Checklistorna är framtagna av Myndigheten för delaktighet.

Syfte och innehåll

Få vägledning i arbetet mot en mer tillgänglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att följa ett antal checklistor. Checklistorna handlar om en tillgänglig arbetsplats, tillgängliga lokaler, tillgängliga möten m.m.

Effekt

Personer med funktionsnedsättning i verksamheten har potential att bli mer delaktiga och inkluderade om tillgängligheten ökar. Det innebär positiva effekter för individen men för företaget då effektiviteten i verksamheten ökar.

Målgrupp och antal användare

För arbetsgivare men även för personer i idéburna organisationer och föreningar som vill bidra till att öka tillgängligheten i/till verksamheten.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Vill du fördjupa dig i ämnet fysisk och kognitiv tillgänglighet rekommenderar vi att du lär dig mer om metoden ”Universell Utformning”.

Gå till verktyget

Generell info om en mer tillgänglig verksamhet.

Checklista för att skapa en tillgänglig arbetsplats.

Checklista för att göra lokaler mer tillgängliga.

Checklista för att göra digitala och fysiska möten tillgängliga.

Vilka globala mål bidrar verktyget till?