Hantera psykopaten på företaget!

#Psykopaten (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Bland det värsta man kan råka ut för på en arbetsplats är psykopaten. Tyvärr hamnar dessa ofta i chefsposition till följd av sin manipulerande personlighet.  Är din chef en psykopat finns bara möjligheten att skademinimera och hålla låg profil i väntan på att en ny jobbmöjlighet uppenbarar sig. 

Här följer några tips som underlättar för dig att stå ut i väntan på en väg bort:

Acceptera faktum – inget du gör kan förändra personen som orsakar problemen. Du är hjälplös i den direkta relationen till personen. 

Var vänlig – du kommer att testas, utmanas och provoceras. Inget du gör kan förbättra situationen. Använd rak kommunikation, så som en menig adresserar ett befäl. Kämpa aldrig emot. Var vänlig i alla sammanhang.

Lyd och spara inte på smickret – en psykopat ser dig som ett verktyg att använda för egna intentioner. Det finns ingen respekt för dina egna känslor eller åsikter. Dessa kan dock användas för att manipulera dig att göra som psykopaten vill. Var alltid underdånig och smickra gärna om du får chansen. Psykopater är ofta mottagliga för smicker. Undvik all kontakt som inte är nödvändig för din arbetssituation.

Agera utan känslor – en utskällning av en psykopat behöver inte betyda annat än att hen vill få dig ur balans i syfte att kunna använda dig till något syfte. Var känslokall och låt det otrevliga rinna av dig som vatten på en gås… så gott du kan.

Håll privatlivet anonymt – en psykopat samlar information om dig för att vid behov kunna använda den emot dig. Det kan även innefatta mejl och sociala medier. Håll så mycket privat information borta från psykopaten som möjligt.

Var alltid ärlig – en psykopat är aldrig en del av ett team. Minsta felsteg kan komma att användas emot dig, förr eller senare. Så håll inget hemligt på arbetsplatsen som psykopaten senare kan avslöja för andra i syfte att manipulera.

Faktakolla allt – att ljuga är enkelt och naturligt för en psykopat. Genom lögn kan de gillra fällor för dig. Konstigt nog kommer de ofta undan, vanligen genom att låta någon annan ta skulden. Faktakolla därför allt som psykopaten säger till dig. Utgå ifrån att hen försöker att manipulera dig.

Sist men inte minst… återigen, vänta inte med att byta jobb när möjligheten kommer. Lämna arbetsplatsen vid första bästa tillfälle och titta inte tillbaka!

Ref:

https://www.nyteknik.se/karriar/sa-hanterar-du-psykopatchefen-och-undviker-fallorna/810929

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?