Handla av Sociala Företag!

#Sociala Företag

Sociala företag – med särskild inriktning på social hållbarhet:

  • Deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • De mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • Det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Genom att handla av sociala företag bidrar du med extern social hållbarhet. Detta är en enkel strategi för ditt företag att bidra till IMPACT. Sociala företag finns i hela landet och bidrar till olika former av social IMPACT – från motverkande av hemlöshet till främjande av en meningsfull fritid för unga.

En särskild form av socialt företagande är ”arbetsintegrerande sociala företag” (asf), som arbetar för att sysselsätta, arbetsrehabilitera och anställda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om ”ASF” hos deras intresseorganisation SKOOPI.

Ditt lokala Coompanionkontor kan hjälpa dig att hitta sociala företag att handla av och samarbeta med. Du kan även kika in på sajten Sjalvklart.nu som listar sociala företag i olika delar av landet.

Sociala företag skapar samhällsnytta

Företag skapar samhällsnytta och en ny chans för människor

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. De säljer miljövänliga produkter och tjänster – och samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eller som de säger själva: Bidragstagare
blir företagare.

Läs mer

Podcast: Därför behövs sociala företag

Vad är socialt företagande och varför behövs det? Rebecka Hinn som arbetat med att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige delar med sig av sin kunskap.

Läs mer

Så kan företagen mäta sin samhällsnytta

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

Läs mer

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?