CIBoost

  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Förbättra samarbetet i arbetsgruppen och öka effektiviteten av samarbetet, både i företaget/verksamheten och bland individerna. Bakom det digitala verktyget CIBoost står Handelshögskolan i Stockholm och Influence.

Syfte och innehåll

Ta tillvara på den kollektiva intelligensen, förbättra samarbetet i arbetsgruppen och öka effektiviteten av samarbetet genom ett digitalt verktyg. Verktyget innehåller både teoretisk kunskap och praktisk övning och genomförs både individuellt men framförallt i grupp.

Det finns ett grundverktyg och en fortsättnings-/fördjupningsdel.

Effekt

En mer hållbar och konkurrenskraftig organisation.
Ökad effektivitet, produktivitet och värdeskapande i/av verksamheten.

Ökat välmående i gruppen och hos individerna.
Gruppen löser svårare problem.
Ökat lärande hos individerna.
Ökad innovativ förmåga.
Starkare engagemang.

Målgrupp och antal användare

Grupper som har en gemensam uppgift eller regelbundet samarbete, t.ex. arbetsgrupper, projektgrupper, styrelser eller ledningsgrupper.

4-15 personer/grupp (tidsåtgången utgår från 8 personer).

Deltagarna behöver ha tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon (smartphone).

Tidsåtgång

För grundverktyget:
1 h varje eller varannan vecka.

Kostnad

Grundverktyget: 30 000 kr per grupp/team (föreläsning/workshop ingår). Fortsättnings/fördjupningsdel: 30 000 kr per grupp/team.
Båda delar för 50 000 kr.

Skulle kunna kombineras med

Inget tips för tillfället.

Gå till verktyget

CIBoost

Mer på ämnet kollektiv intelligens

Vilka globala mål bidrar verktyget till?