FILANTROPI

#filantropi (EXTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Filantropi (etymologiskt kärlek till människan) är välgörenhet och annan allmännyttig verksamhet som utan motprestation stöder institutioner och projekt inom till exempel kultur, utbildning, forskning, fattigdomsbekämpning, miljö och hälsa. Filantroper kan vara privatpersoner, ideella föreningar, företag eller allmännyttiga stiftelser.

I företagssammanhang används begreppet Corporate Social Responsibility, och filantropi kan vara en del av sådan verksamhet. På andra håll i världen, t ex i USA, kan filantropi ske med rätt till skatteavdrag. För att en allmännyttig stiftelse ska ha skatteförmåner ställs vissa krav i många länder. I USA till exempel ska minst fem procent av stiftelsens totala tillgångar delas ut årligen. I Sverige finns ett mindre utdelningstryck på allmännyttiga stiftelser. En sådan stiftelse i Sverige är befriad från inkomstskatt, om den delar ut 80 procent av sin inkomst till de i stadgarna föreskrivna ändamålen.

Både insamlings- och filantropiska verksamheter är oerhört viktiga. Filantropi har ofta ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till vissa väldefinierade ändamål. Insamling är ofta kopplad till dagsaktuella behov. Ibland överlappar de varandra. Om du skänker till ett välgörande ändamål kan du få skatteförmåner om organisationen är en registrerad så kallad ”Gåvomottagare” hos skatteverket.

Filantropiska stiftelser bildas ofta av framgångsrika företagare som vill ge tillbaka till samhället efter år av hårt men framgångsrikt arbete med en affärsverksamhet. Sådana stiftelser bör åtminstone startas med 10 miljoner i kapital. SEB har en intressant guide för hur du som filantrop kan starta en stiftelse. Självklart kan flera företagare gå ihop och bilda en allmännyttig stiftelse för ett gemensamt ändamål. Du kan även starta en insamlingsstiftelse för att samla in medel till välgörande ändamål. Hos skatteverket finns den officiella informationen om hur det går till.

Läs mer hos skatteverket om att starta stiftelse.

Läs mer om filantropi hos Filantropiskt Forum som är en del av verksamheten hos den oberoende forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum.

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?