Vad är Impact Investment

#IMPACT INVESTMENT (EXTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Impact Investing är investeringar som förutom finansiell avkastning också genererar positiv, mätbar social och miljömässig nytta. Den här typen av investeringar möjliggör injektion av kapital i sektorer som adresserar stora samhällsutmaningar. Detta är med andra ord inte ren filantropi, men inte heller rent riskkapital. Det är någonting mittemellan.

Impact Investing karaktäriseras av följande egenskaper:

  • Intention: Investerarens intention att generera positiv social och miljömässig nytta med sin investering.
  • Förväntad avkastning: Impact Investing förväntas generera finansiell avkastning på investerat kapital.
  • Mätbar nytta: Det viktigaste kännetecknet för Impact Investing är åtagandet att mäta och rapportera social och miljömässig nytta genererad av underliggande investering. Hur investeraren förhåller sig till mätbar nytta beror till stor del på investerarens egna mål och strategier. Det finns idag ingen global standard för mätning av nytta.

Vill du hitta impact investerare finns det olika organisationer att kika på. Några exempel hittar du nedan.

IMPACT INVEST

 The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

Sätila Impact Investment

Lite mer tips och information hittas även i denna artikel: https://www.carnegie.se/nyheter/investeringcase-impact/

Vilka globala mål bidrar denna kunskap till?