Metodstöd för rättighetsperspektiv

  • Extern social impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Ett metodstöd framtaget av Emerga Institute för att arbeta med rättighetsprinciper inom och av idéburna organisationer och idéburen sektor. Stödet passar även för företag.

Syfte och innehåll

Ett metodstöd för att arbeta med rättighetsprinciper inom och av idéburna organisationer och idéburen sektor. Stödet passar även för företag.

Stödet ska underlätta för organisationer att anamma och arbeta med rättighetsperspektiv, jämlikhet, ansvar/transparens, icke diskriminering, inkludering, delaktighet och egenmakt. Metodstödet kan användas som inspiration för att inleda och utveckla arbetet, sätta igång nya diskussioner samt testa nya verktyg och arbetssätt.

Metodstödet består av information kring rättighetsprinciper, ett resonemang om hur verksamheter kan skapa en struktur och kultur för att arbeta rättighetsbaserat i praktiken, samt tips på konkreta verktyg som kan användas för att starta eller utveckla arbetet med rättighetsprinciper. T.ex. intern tillgänglighetsanalys, inkluderande introduktion, uppföljning eller målgruppsanalys.

Effekt

Metodstödet har potential att stärka utvecklingsarbetet genom att lägga ett rättighetsperspektiv på både interna och externa processer för att utveckla och driva förändringsarbete.

Målgrupp och antal användare

Metodstödet riktar sig i första hand till personer på ledande positioner och strateger som har i uppdrag att driva utvecklings- och förändringsarbete.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Inget tips för tillfället.

Gå till verktyget

Läs eller ladda ner metodstödet som pdf nedan:

Vilka globala mål bidrar verktyget till?