Universell utformning gör ditt företag mera inkluderande!

#Universell Utformning (INTERN SOCIAL HÅLLBARHET – plupp?)

Normen i samhället utgår från normalfungerande individer. Dessa är i majoritet och producerar på arbetsplatsen utan särskilda stödåtgärder. De har också en god förmåga att klara olika former av arbetsmiljöer (även om de också påverkas negativt av dålig arbetsmiljö… vilket på sikt kan leda till ohälsa och t o m funktionsnedsättning).  

Cirka 16-20% av befolkningen har en funktionsnedsättning i Sverige. Funktionsnedsatta individer har inte samma förutsättningar som normalfungerande. De behöver ofta anpassningar och kanske stöd för att klara av att producera till 100% av sin förmåga. Erfarenhet visar att när en arbetsplats (eller annat så som industridesign) anpassas utifrån behoven hos funktionsnedsatta så främjas även normalfungerande. Det är alltså en win-win att skapa inkluderande arbetsplatser.

En metod för att åstadkomma detta är Universell Utformning (UU). UU handlar om att skapa miljöer som inkluderar både kognitivt, fysiskt och kommunikativt. 

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en gratis webbutbildning i UU som du kan gå själv när det passar dig. Du hittar den här: Rätt från början.

Bra att känna till om funktionsnedsättning och arbetsmarknad.

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning redovisas av SCB under april-maj varje år. Här är statistik från 2021 (redovisad 2022).

  • Ca 16-20% av befolkningen har en funktionsnedsättning 
  • 1 144 000 personer är i åldern 16- 64 år, av dem har 42 % nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösheten är generellt 8% för denna grupp, men för de med funktionsnedsättning är arbetslösheten 11%. 17% för personer med nedsatt arbetsförmåga
  • Eftergymnasial utbildning för funktionsnedsatta är 30%, men 51% för  övriga befolkningen
  • Människor med funktionsnedsättning kan ha upp till 10 ggr sämre hälsa än människor utan funktionsnedsättning.
Universell Utformning skapar bättre tillgänglighet för alla.

Genom att använda universell utformning i ert företags inkluderingsarbete bidrar ni till social hållbarhet på ett grundläggande sätt. Beroende på hur ni jobbar blir hållbarheten både internt och externt verkande.

Myndigheten för delaktighet ger mer information

Läs mer här för olika guider som kan vara behjälpliga i tillgänglighetsarbetet: https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/

Vi vill även tipsa om Emergas metodbok för att bejaka rättighetsperspektiv på arbetsplatsen: https://impact.coompanion.se/metodstod-for-rattighetsperspektiv/

Vilka globala mål bidrar detta till?