Testsida

Välj bransch

Välj region

Taxonomy Not Available.

ABC för god psykisk hälsa

Stärk eller upprätthåll god psykisk hälsa i företaget/verksamheten genom att anamma/testa ABC-budskapet (Act, Belong, Commit).

Checklistor för tillgänglighet

Få vägledning i arbetet mot en mer tillgänglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att följa ett antal checklistor. Positiva effekter för individ och företag.

CIBoost

Förbättra samarbetet i arbetsgruppen och öka effektiviteten av samarbetet, både i företaget/verksamheten och bland individerna.

Digin.nu

Få information, inspiration och vägledning i hur du som företag kan öka den digitala inkluderingen och tillgängligheten för personer i företaget.

Impact Cube

Genom en specialdesignad kub får ni hjälp att tänka ”utanför boxen” och att se, upptäcka och utforska nya möjligheter för att skapa impact.

Kostnadsberäkning psykisk ohälsa

Analysverktyg framtaget av Karolinska Institutet och Sveriges Företagshälsor för att kunna räkna på kostnader av psykisk ohälsa i organisationen.

Metodstöd för rättighetsperspektiv

Ett metodstöd framtaget av Emerga Institute för att arbeta med rättighetsprinciper inom och av idéburna organisationer och idéburen sektor. Stödet passar även för företag.

Mikrofonden

Mikrofonden är en social investerare med fokus på mikroinvesteringar som möjliggör för företag/organisationer att skapa impact och samhällsnytta.

Mindshift

Genom att bli investerande medlem eller ambassadör (kostnadsfritt) i organisationen Mindshift stöttar du/ni deras arbete med att förebygga psykisk ohälsa i samhället.

Naturarvet

Bidra till att viktig gammelskog bevaras, och därmed bromsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden, genom att stödja Insamlingsstiftelsen Naturarvets verksamhet.

Samtalsbanken

Skapa fler meningsfulla samtal mellan individer och i grupper på temat psykisk hälsa.