Impact Cube

  • Extern ekologisk impact
  • Extern ekonomisk impact
  • Extern social impact
  • Intern ekologisk impact
  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Genom en specialdesignad Impact Cube, framtagen av entreprenören Nils Alm, får ni hjälp att tänka ”utanför boxen” och att se, upptäcka och utforska nya möjligheter för att skapa impact.

Syfte och innehåll

Syftar huvudsakligen till att hjälpa användaren tänka ”utanför boxen” och att se, upptäcka och utforska nya möjligheter för att skapa impact. Verktyget kan användas individuellt men används med fördel i grupp och möjliggör för den kollektiva intelligensen.

Verktyget utgörs av en specialdesignad kub som liknar en Rubiks kub, med utgångspunkt i bl.a. de globala målen, resurser, målgrupp, personligt engagemang etc. Det kan användas för att adressera en särskild utmaning eller ett särskilt ämne, t.ex. matsystem, men inte nödvändigtvis.

Kuben kan användas i olika sammanhang och med lite olika syften. Bl.a. som: ”Isbrytare”/samtalsstartare utan ett särskilt mål. Som verktyg för idégenerering eller nya spår eller affärsidéer. Även verktyg för att utveckla befintlig idé/verksamhet/initiativ.

Effekt

Samtalet utifrån den specialdesignade kuben har potential att skapa aktivitet för impact. Den har potential att synliggöra idéer, tankar och människor som inte påtänkts innan. Samhällsutmaningar kan lyftas/synliggöras och adresseras.

Målgrupp och antal användare

Kuben kan användas individuellt men används med fördel i en grupp om 2-8 personer (beroende på användningsområde). Det kan t.ex. vara en arbetsgrupp, hela företaget, styrelsen, representanter från aktörer som ser fördelar med att samverka för att skapa impact etc.

Tidsåtgång

Från 10 min upp till 60 min, eller valfritt.

Kostnad

Ca 400 kr för en kub.

Skulle kunna kombineras med

Inga tips för tillfället.

Gå till verktyget

Hemsida för Impact Cube

Läs eller ladda ner workshopguiden för verktyget nedan:

Vilka globala mål bidrar verktyget till?

Beroende på samtalet där kuben används och vad som händer efter finns potential att bidra till att möta alla 17 globala mål inom Agenda 2030.