Digin.nu

  • Extern social impact
  • Intern ekonomisk impact
  • Intern social impact

Sammanfattning

Få information, inspiration och vägledning i hur du som företag kan öka den digitala inkluderingen och tillgängligheten för personer i företaget. Webbsidan digin.nu har tagits fram av Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Syfte och innehåll

Få information, inspiration och vägledning i hur du som företag kan öka den digitala inkluderingen och tillgängligheten i företaget.

Digin.nu är en webbsida, framtagen både för offentlig sektor och privat sektor, och vänder sig till den som vill eller behöver veta mer om hur tillgänglighet för människor kan bli en del av verksamheten. Informationen på sidan ska passa olika roller, organisationer, verksamheter och tidigare erfarenheter. På sidan finns förutom information om gällande lagar, förordningar och krav som syftar till att digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla, även stöd och verktyg som kan vara till hjälp i arbetet med att öka den digitala inkluderingen i företaget/verksamheten. T.ex. guider och praktiska vägledningar.

Effekt

Tar man del av stödet och verktygen på sidan, och aktivt försöker applicera, testa på eller implementera det i sin egen verksamhet, har man potential att öka tillgängligheten i företaget och öka den digitala inkluderingen.

Detta minskar risken för att vissa individer exkluderas i den tekniska dagliga verksamheten. Genom att arbeta med ökad tillgänglighet internt är man som företag också med och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Arbetar man med att öka tillgängligheten t.ex. på sin hemsida, d.v.s. att öka tillgängligheten för utomstående, är man dessutom med och bidrar i ännu högre grad. Digital inkludering och tillgänglighet för alla i verksamheten innebär också en mer effektiv verksamhet.

Målgrupp och antal användare

Vem som helst som vill eller behöver arbeta med frågan om ökad tillgänglighet och digital inkludering, antingen i verksamheten eller utåt sett, kan ha nytta av sidan. Den är framtagen för offentlig sektor och privat sektor (företag/näringsliv) men vi ser att innehållet är även särskilt nyttigt för idéburna verksamheter, sociala företag, föreningar m.fl. som jobbar med människor.

Tidsåtgång

Valfritt.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Skulle kunna kombineras med

Delaktighetsguiden (för myndigheter, men innehållet kan vara en inspiration och kunskapskälla även för företag).

Gå till verktyget

Digin.nu

Vilka globala mål bidrar verktyget till?